Principles for Dismantling Antisemitism: A Progressive Jewish Response to the Jerusalem Declaration

cropped-JDA_banner

[bg_collapse view=”link” color=”#6e55ff” expand_text=”Show Dutch” collapse_text=”Hide Dutch” ]Teken ook: principes voor het ontmantelen van antisemitisme, een progressieve joodse reactie op de JDA

Wij geloven in een wereld waarin we allemaal veilig zijn en gekoesterd worden. – een wereld zonder racisme, zonder antisemitisme en zonder islamofobie. Nu fascistische, racistische en autoritaire regeringen en politieke partijen in toenemende mate over de hele wereld macht vergaren, zijn we meer dan ooit toegewijd aan het werk om een wereld op te bouwen waarin gerechtigheid, gelijkheid en waardigheid wordt toegekend aan alle mensen, zonder uitzondering.

We schrijven deze verklaring met dringende bezorgdheid over de voortdurende pogingen van de Israëlische regering om de verantwoordingsplicht voor haar mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal recht te ontlopen door beschuldigingen van antisemitisme tegen Palestijnen en degenen die opkomen voor Palestijnse rechten. Dit brengt niet alleen de Palestijnen en hun pleitbezorgers tot zwijgen, maar het brengt ook de Joodse veiligheid en de strijd om antisemitisme te ontmantelen in gevaar.

Het belangrijkste voorbeeld van deze gevaarlijke campagne is de poging om de gebrekkige en in diskrediet geraakte werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) van antisemitisme op te leggen aan regeringen, openbare instellingen, universiteiten en het maatschappelijk middenveld. De IHRA-definitie is niet bedoeld om Joodse gemeenschappen te beschermen tegen de toenemende onverdraagzaamheid en racistische aanvallen waarmee we worden geconfronteerd, die voornamelijk wordt uitgevoerd door witte supremacisten. In plaats daarvan wordt het in veel landen gebruikt als een manier om belangenbehartiging en academische vrijheid te onderdrukken. Talloze Palestijnse en Israëlische maatschappelijke organisaties en mensenrechtenorganisaties van over de hele wereld, evenals academici, schrijvers en activisten – waaronder een van de oorspronkelijke auteurs van de IHRA – hebben de antidemocratische en repressieve impact ervan veroordeeld.

In die context verwelkomen we de Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) als een nuttige verbetering voor de gevaarlijk gebrekkige IHRA-definitie. Als een instelling van mening is dat er een definitie nodig is, is de Jeruzalem-verklaring een sterk verbeterd alternatief voor de IHRA. Hij is opgesteld en onderschreven door veel van ‘s werelds meest vooraanstaande wetenschappers in Joodse Studies, opent ruimte voor debat, pleit voor vrijheid van meningsuiting en weerlegt de meest misleidende aspecten van de IHRA-definitie. In een poging om de misleidende beweringen van de IHRA-definitie te verhelpen, trapt de JDA echter in de val door Israël en Palestina in het middelpunt van gesprekken over antisemitisme te plaatsen. Als de opstellers dit speciale onderzoek nodig hadden om volledig op IHRA te reageren, dan hadden ze representatieve Palestijnse perspectieven en analyses moeten opnemen bij het vormgeven van het document, zonder welke de JDA onvolledig blijft. Deze onevenredige focus dreigt bij te dragen aan het intensieve toezicht op het discours over Israël en Palestina, en af ​​te leiden van de echte gevaren waarmee we als Joden tegenwoordig worden geconfronteerd van witte supremacisten en extreemrechts.

Het belangrijkste is dat we ons er terdege van bewust zijn dat het definiëren van antisemitisme niet bepaald hetzelfde is als het ontmantelen van antisemitisme. Het formuleren van een statische definitie voor een bepaalde vorm van onverdraagzaamheid verzwakt de inspanningen van onze samenleving om discriminatie in verschillende contexten en verschillende tijden te bestrijden. In plaats van te proberen definities van antisemitisme te codificeren, roepen we progressieven over de hele wereld op om het samen met alle vormen van onderdrukking en onverdraagzaamheid te ontmantelen. Om veiligheid en vrijheid te creëren voor alle mensen, inclusief Joodse mensen, bieden we deze principes en praktische stappen:

Isoleer antisemitisme niet van andere vormen van onderdrukking​
Plaats uw werk om antisemitisme te ontmantelen in de bredere context van de strijd tegen alle vormen van racisme en onderdrukking. Antisemitisme is ingebed in witte suprematie en maakt deel uit van de machinerie van verdeeldheid en angst die wordt gebruikt om ons geïsoleerd en kwetsbaar te houden – dezelfde machinerie die wordt gebruikt om zwarte mensen en andere mensen van kleur, moslims, immigranten, inheemse gemeenschappen en anderen aan te vallen. Door antisemitisme te isoleren wordt voorbijgegaan aan de centrale bedreigingen waarmee deze gemeenschappen onder witte suprematie worden geconfronteerd, worden de geleefde ervaringen van zwarte Joden en andere gekleurde Joden uitgewist en wordt een strijd geatomiseerd die moet worden verenigd om te slagen. Handel vanuit de principes dat onderdrukking intersectioneel is en dat gerechtigheid ondeelbaar is.

Confronteer politieke ideologieën die racisme, haat en angst aanwakkeren.​
Weiger en daag fascistische, blanke nationalistische en extreemrechtse ideologieën uit die tot moorddadig geweld leiden. Deze samenzweerderige en gevaarlijke overtuigingen worden gehanteerd om gemeenschappen te verdelen en angst te zaaien, en om de witte suprematie te versterken en te behouden. Ga niet opzij voor de leiders, instellingen en politici die deze ideologieën promoten en macht verwerven door gewelddadig antisemitisme, racisme, islamofobie en xenofobie te kweken. Creëer omgevingen die alle uitingen van cultureel en religieus leven bevestigen en vieren. Voer een beleid en praktijken in die culturele en religieuze diversiteit niet alleen tolereren, maar actief omarmen. Witte christelijke hegemonie structureert veel van onze samenlevingen, levens, relaties en instellingen. Door alle gemeenschappen die niet wit en christelijk zijn, als de ‘ander’ te beschouwen, wordt uitbuiting, haat en discriminatie gevoed. Vecht terug deze schadelijke realiteit door het beleid van uw gemeenschap of organisatie te beoordelen en bevestigende, inclusieve ruimtes te bouwen waar joodse, moslim-, sikh-, hindoeïstische, boeddhistische en alle andere geloofsgemeenschappen kunnen gedijen en erbij horen.

Maak van het ongedaan maken van alle vormen van racisme en onverdraagzaamheid zowel beleid als dagelijkse praktijk. ​
Vestig raciale rechtvaardigheid, religieuze inclusie en sociale rechtvaardigheid als centrale pijlers voor het bepalen van beleid en het nemen van beslissingen – in organisaties, instellingen en wetgeving. Tot onze hele samenleving is getransformeerd tot het punt waarop racisme en antisemitisme echt zijn uitgeroeid, is het aan ons allemaal om open ruimtes te creëren, geworteld in de dagelijkse praktijk, voor antiracistische onderwijsinitiatieven, leerplannen en kaders. Als we het ongedaan maken van de witte suprematie, inclusief anti-zwart racisme, antisemitisme en islamofobie, niet tot een deel van ons dagelijks leven maken, zullen we nooit de rechtvaardige toekomst bereiken die we willen.

Kies voor veiligheid door solidariteit, niet door wetshandhaving. ​
Weersta oproepen om te reageren op geweld tegen Joodse mensen door de aanwezigheid van de politie te vergroten. Meer politieoptreden zal schade toebrengen aan enkele van de meest kwetsbare leden van onze gemeenschappen, inclusief Joodse mensen van kleur. Investeer in plaats daarvan in strategieën, praktijken en plannen die bescherming en veiligheid bieden voor al onze gemeenschappen, zonder de macht en aanwezigheid van de steeds meer gemilitariseerde wetshandhaving te vergroten. Onze geschiedenis laat zien dat vrijheid en veiligheid voor ieder van ons afhangt van vrijheid en veiligheid voor ons allemaal.

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#6e55ff” expand_text=”Show French” collapse_text=”Hide French” ]Adhérez aux Principes pour le démantèlement de l’antisémitisme, une réponse juive progressiste à la JDA (Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme)

Nous croyons en un monde où nous serions tous et toutes en sécurité et apprécié·e·s pour qui nous sommes, c’est-à-dire un monde débarrassé du racisme, de l’antisémitisme et de l’islamophobie. À l’heure où plusieurs gouvernements et partis politiques fascistes, racistes et autoritaires gagnent du pouvoir un peu partout dans le monde, nous sommes plus que jamais engagé·e·s à construire un monde où la justice, l’égalité et la dignité sont garanties à chaque personne, sans exception.

C’est animé·e·s d’une vive inquiétude que nous écrivons cette déclaration, au moment où le gouvernement israélien tente une fois de plus d’échapper à la responsabilité de ses violations des droits de la personne et du droit international en lançant des accusations d’antisémitisme à l’endroit de la population palestinienne et de quiconque se porte à la défense des droits du peuple palestinien. Non seulement ces efforts cherchent à faire taire la population palestinienne et ses allié·e·s, mais ils compromettent aussi la sécurité de la population juive et la lutte nécessaire contre l’antisémitisme.

L’exemple le plus saillant de cette dangereuse campagne est la tentative d’imposer aux gouvernements, institutions publiques, universités et sociétés civiles la définition erronée et largement discréditée de l’antisémitisme utilisée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). La définition de l’IHRA n’est pas conçue pour protéger les communautés juives contre la recrudescence du racisme et des attaques anti-juives, qui sont principalement perpétrées par de jeunes suprémacistes blancs. Elle a plutôt été employée dans plusieurs pays comme une matraque pour réprimer la défense de droits et la liberté académique. Un grand nombre d’organisations palestiniennes et israéliennes, d’organismes de la société civile et de groupes de défense des droits de la personne de partout dans le monde, ainsi que des universitaires, des auteurs·trices et des militant·e·s, dont l’auteur original de la définition de l’IHRA, ont dénoncé ses répercussions antidémocratiques et ses effets répressifs.

Dans ce contexte, nous accueillons favorablement la Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme (JDA), qui se présente comme un correctif utile à la définition dangereusement erronée mise de l’avant par l’IHRA. Si une institution estime qu’elle a besoin d’une définition, la Déclaration de Jérusalem constitue une nette amélioration par rapport à la définition de l’IHRA. Rédigée et endossée par plusieurs des plus éminent·e·s spécialistes des études juives au monde, cette déclaration ouvre la porte au débat, promeut la liberté d’expression et réfute les aspects les plus trompeurs de la définition de l’IHRA. Toutefois, en cherchant à remédier aux fausses prétentions de la définition de l’IHRA, la JDA tombe à son tour dans le piège de situer la question israélo-palestinienne au cœur des conversations sur l’antisémitisme. Si ses auteurs·trices estimaient devoir examiner minutieusement la question pour répondre de manière exhaustive à l’IHRA, il aurait fallu incorporer des perspectives et des analyses représentatives de la position palestinienne dans l’élaboration du document, car sans celles-ci la JDA reste incomplète. L’accent disproportionné placé sur cette question risque de contribuer au contrôle intense des discours concernant Israël et la Palestine et de détourner l’attention des réels dangers que constituent aujourd’hui pour les Juifs et les Juives les mouvements d’extrême droite et suprémacistes blancs.

Mais surtout, nous sommes parfaitement conscient·e·s que l’exercice consistant à définir l’antisémitisme ne fait rien pour réellement démanteler l’antisémitisme. Légiférer sur une définition statique d’une forme ou une autre d’intolérance peut en fait affaiblir les efforts menés au sein de notre société pour combattre la discrimination dans différents contextes et au fil du temps. Plutôt que de codifier des définitions de l’antisémitisme, nous demandons aux progressistes de partout dans le monde de s’engager à démanteler l’antisémitisme en même temps que toutes les autres formes d’oppression et d’intolérance. Pour garantir la sécurité et la liberté de tous et de toutes, y compris celles des Juif·ve·s, nous proposons ces principes et ces mesures concrètes :

Ne dissocions pas l’antisémitisme des autres formes d’oppression.
Situons nos efforts pour démanteler l’antisémitisme dans le cadre d’une lutte plus large contre toute forme de racisme et d’oppression. L’antisémitisme est intégré à la suprématie blanche et fait partie d’une mécanique de division et de peur employée pour nous isoler les un·e·s des autres et nous rendre vulnérables. La même mécanique est employée pour cibler la population noire et d’autres populations racisées, les personnes musulmanes, les immigrant·e·s, les communautés autochtones et plusieurs autres groupes. Le fait d’isoler l’antisémitisme contribue à marginaliser la menace principale à laquelle sont confrontées ces communautés dans le cadre suprémaciste blanc, à invisibiliser l’expérience des Juif·ve·s noirs et d’autres Juif·ve·s de couleur, et à atomiser une lutte qui, pour aboutir, devra nécessairement être commune et solidaire. Que nos actions soient guidées par le principe suivant : l’oppression est intersectionnelle et la justice est indivisible.

Contestons les idéologies politiques qui excitent le racisme, la haine et la peur.
Rejetons et combattons les idéologies fascistes, suprémacistes blanches et d’extrême droite qui conduisent à la violence meurtrière. Ces croyances complotistes toxiques sont employées pour diviser les communautés et y semer la peur, et pour maintenir et renforcer la suprématie blanche. Ne cédons aucun terrain aux leaders, aux institutions et aux politicien·ne·s qui promeuvent ce type d’idéologies et accèdent au pouvoir en fomentant la violence antisémite, raciste, islamophobe et xénophobe.

Créons des milieux qui accueillent et célèbrent toutes les expressions de la vie culturelle et religieuse.
Adoptons des politiques et des pratiques qui ne se contentent pas de tolérer la diversité culturelle et religieuse, mais qui l’assument avec enthousiasme. L’hégémonie chrétienne blanche ordonne une grande partie de nos sociétés, de nos vies, de nos relations et de nos institutions. Le fait de concevoir comme « autres » les communautés qui ne sont pas blanches et chrétiennes contribue à perpétuer l’exploitation, la haine et la discrimination. Il nous faut rejeter cette conception nocive en examinant les politiques de nos communautés et de nos organisations et en créant des espaces positifs et inclusifs où les communautés juive, musulmane, sikhe, hindoue, bouddhiste et d’autres communautés confessionnelles puissent se sentir bienvenues et s’épanouir.

Faisons du démantèlement de toutes les formes de racisme et d’intolérance à la fois une politique fondamentale et une pratique quotidienne.
Faisons de la justice raciale, de l’inclusion religieuse et de l’égalité sociale des éléments centraux de l’élaboration des politiques et des processus décisionnels, autant au sein de nos organisations et de nos institutions que sur le plan législatif. Jusqu’à ce que notre société soit tout entière transformée au point où le racisme et l’antisémitisme seront complètement éradiqués, la responsabilité nous appartient de créer des espaces ouverts où sont intégrés à nos pratiques quotidiennes des projets pédagogiques, des programmes éducatifs et des cadres théoriques antiracistes. Si nous n’intégrons pas à notre vie quotidienne l’objectif de démanteler la suprématie blanche, dont le racisme anti-Noirs, l’antisémitisme et l’islamophobie, nous ne pourrons jamais réaliser l’avenir équitable que nous désirons.

Renforçons la sécurité par la solidarité, et non par l’ordre policier.
Résistons aux appels à répondre à la violence contre la population juive par une plus grande présence policière. Une intensification de l’ordre policier ne peut que nuire à certains des membres les plus vulnérables de nos collectivités, y compris les personnes juives de couleur. Investissons plutôt dans des stratégies, des pratiques et des plans qui renforcent la protection de toutes nos communautés sans accroître le pouvoir et la présence de forces policières de plus en plus militarisées. Notre histoire prouve que la liberté et la sécurité de chacun d’entre nous dépendent de notre liberté et de notre sécurité à tous et à toutes.

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#6e55ff” expand_text=”Show German” collapse_text=”Hide German” ]Bitte unterzeichnen: Prinzipien zur Beseitigung von Antisemitismus, eine progressive jüdische Antwort auf die JDA

Wir glauben an eine Welt, in der wir alle sicher und geschätzt sind – eine Welt ohne Rassismus, ohne Antisemitismus und ohne Islamophobie. Angesichts der Tatsache, dass faschistische, rassistische und autoritäre Regierungen und politische Parteien auf der ganzen Welt zunehmend an Macht gewinnen, erkennen wir mehr denn je die Pflicht zum Einsatz für den Aufbau einer Welt an, in der ausnahmslos allen Menschen Gerechtigkeit, Gleichheit und Würde gewährt wird.

Wir schreiben diese Erklärung aufgrund von drängender Besorgnis über die andauernden Versuche der israelischen Regierung, sich der Verantwortung für ihre Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das Völkerrecht zu entziehen, indem sie Palästinenser:innen und diejenigen, die sich für die Rechte der palästinensischen Bevölkerung einsetzen, des Antisemitismus beschuldigt. Dies bringt nicht nur Palästinenser:innen und ihre Befürworter:innen zum Schweigen, sondern gefährdet darüber hinaus Sicherheit von Jüd:innen und den Kampf gegen Antisemitismus.

Das bedeutendste Beispiel für diese gefährliche Kampagne ist der Versuch, Regierungen, öffentlichen Institutionen, Universitäten und der Zivilgesellschaft die fehlerhafte und weitläufig diskreditierte Arbeitsdefinition von Antisemitismus der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken (IHRA) vorzuschreiben. Die IHRA-Definition ist nicht dazu konzipiert, jüdische Gemeinden vor dem zunehmenden Fanatismus und den rassistischen Angriffen zu schützen, mit denen wir konfrontiert sind und die vorwiegend von rechten weißen Rassist:innen verübt werden. Stattdessen wurde sie in vielen Ländern als Knüppel benutzt, um Menschenrechtsaktivismus und akademische Freiheit zu unterdrücken. Zahllose palästinensische, israelische, zivilgesellschaftliche und menschenrechtsorientierte Organisationen aus der ganzen Welt sowie Akademiker:innen, Schriftsteller:innen und Aktivist:innen – darunter auch einer der ursprünglichen Autoren der IHRA-Definition – haben ihre antidemokratischen und repressiven Auswirkungen verurteilt.

In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus (JDA) als ein nützliches Korrektiv zur gefährlich fehlerhaften IHRA-Definition. Wenn eine Institution glaubt, eine Definition zu benötigen, ist die Jerusalemer Erklärung ein deutlich verbesserter Ersatz für die IHRA-Definition. Die JDA wurde von vielen der bedeutendsten jüdischen Akademiker:innen der Welt verfasst und unterstützt. Sie eröffnet Raum für Diskussion, verteidigt die Redefreiheit und widerlegt die irreführendsten Aspekte der IHRA-Definition. Nichtsdestotrotz tappt die JDA bei dem Versuch, die fehlleitenden Behauptungen der IHRA-Definition zu korrigieren, in die Falle, Israel-Palästina ins Zentrum von Diskussionen über Antisemitismus zu stellen. Wenn die Verfasser:innen diese besondere Betrachtungsweise benötigten, um umfassend auf die IHRA-Definition einzugehen, dann hätten sie repräsentative palästinensische Perspektiven und Analysen in die Entwicklung des Dokuments einbeziehen sollen, ohne die die JDA unvollständig bleibt. Dieser unverhältnismäßige Fokus birgt das Risiko, zur intensiven Überwachung des Diskurses über Israel-Palästina beizutragen und von den realen Gefahren abzulenken, mit denen wir als Jüd:innen heute seitens weißer Rassist:innen und der extremen Rechten konfrontiert sind.

Am wichtigsten ist, dass wir uns vor allem bewusst sind, dass eine Definition von Antisemitismus nicht wirklich dazu beiträgt, Antisemitismus zu beseitigen. Die Verabschiedung einer statischen Definition für irgendeine bestimmte Form der Bigotterie schwächt die Bemühungen unserer Vereinigung, Diskriminierung in verschiedenen Kontexten und Zeiten zu bekämpfen. Anstatt zu versuchen, Definitionen von Antisemitismus zu kodifizieren, rufen wir progressive Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, sich für die Beseitigung von Antisemitismus zusammen mit allen Formen von Unterdrückung und Bigotterie einzusetzen. Um Sicherheit und Freiheit für alle Menschen, einschließlich jüdischer Menschen, zu schaffen, bieten wir diese Prinzipien und praktischen Schritte an:

Antisemitismus nicht von anderen Formen der Unterdrückung isolieren.
Der Einsatz für die Beseitigung von Antisemitismus sollte in den breiteren Kampf gegen alle Formen von Rassismus und Unterdrückung eingeordnet werden. Antisemitismus ist eingebettet in weiße Vorherrschaft und ist Teil der Maschinerie der Spaltung und Angst, die dazu genutzt wird, uns isoliert und verletzlich zu halten – dieselbe Maschinerie, die dazu benutzt wird, Schwarze Menschen und andere nicht-weiße Menschen, Menschen, die muslimisch sind, Immigrant:innen, indigene Gemeinschaften und andere zu bekämpfen. Antisemitismus zu isolieren ignoriert die zentralen Bedrohungen, denen diese Gemeinschaften unter weißer Vorherrschaft ausgesetzt sind. Es löscht die gelebten Erfahrungen Schwarzer Jüd:innen und anderer nicht-weißen Jüd:innen aus und atomisiert einen Kampf, der vereint werden muss, um erfolgreich zu sein. Es ist nach den Prinzipien zu handeln, dass Unterdrückung intersektional und Gerechtigkeit unteilbar ist.

Politische Ideologien bekämpfen, die Rassismus, Hass und Angst schüren.
Faschistische, rassistisch-nationalistische und rechtsextreme Ideologien, die zu mörderischer Gewalt führen, sind abzulehnen und zu bekämpfen. Diese verschwörungsideologischen und gefährlichen Überzeugungen werden eingesetzt, um Spaltung und Angst unter Gemeinschaften zu säen, und um die weiße Vorherrschaft zu bekräftigen und aufrechtzuerhalten. Den Führer:innen, den Institutionen und Politiker:innen, die diese Ideologien fördern und Macht erlangen, indem sie gewalttätigen Antisemitismus, Rassismus, Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit propagieren, darf kein Podium gewährt werden.
Die Schaffung von Räumen, die jegliche Ausdrucksformen des kulturellen und religiösen Lebens bejahen und zelebrieren, ist anzustreben. Politische Praxis sollte kulturelle und religiöse Vielfalt nicht nur tolerieren, sondern sie aktiv willkommen heißen. Die weiße christliche Hegemonie bestimmt über viele unserer Gesellschaften, Leben, Beziehungen und Institutionen. Indem alle Gemeinschaften, die nicht weiß und christlich sind, als die “Anderen” dargestellt werden, findet Ausbeutung, Hass und Diskriminierung einen Nährboden. Gegen diese schädliche Realität ist Widerstand zu leisten, indem die Praktiken der eigenen Gemeinden oder Organisationen eingeschätzt und unterstützende, inklusive Räume geschaffen werden, in denen jüdische, muslimische, sikhische, hinduistische, buddhistische und alle anderen Glaubensgemeinschaften gedeihen und dazugehören können.

Die Beseitigung aller Formen von Rassismus und Bigotterie muss sowohl zur Politik als auch zur alltäglichen Praxis werden.
Antirassistische Gerechtigkeit, religiöse Inklusion und soziale Gleichheit als zentrale Pfeiler für die Festlegung von Praktiken und Entscheidungen zu etablieren – in Organisationen, Institutionen und der Gesetzgebung – ist die Zielsetzung. Bis unsere gesamte Gesellschaft bis zu dem Punkt verändert ist, an dem Rassismus und Antisemitismus wirklich ausgerottet sind, ist es die Aufgabe von uns allen, offene Räume für antirassistische Bildungsinitiativen, Bildungspläne und Rahmenbedingungen zu schaffen, die in der DNA unserer täglichen Praxis verankert werden. Wenn wir die Abschaffung der weißen Vorherrschaft, einschließlich des antischwarzen Rassismus, des Antisemitismus und der Islamophobie, nicht zu einem Teil unseres alltäglichen Lebens machen, werden wir niemals die gerechte Zukunft erreichen, die wir wollen.

Sicherheit durch Solidarität praktizieren, nicht durch Strafverfolgung.
Aufrufe dazu, der Gewalt gegen jüdische Menschen mit verstärkter Polizeipräsenz zu begegnen, sind abzulehnen. Eine verstärkte Polizeipräsenz wird einigen der verletzlichsten Mitglieder unserer Gemeinden schaden, einschließlich nicht-weißer jüdischer Menschen. Stattdessen ist die Arbeit an Strategien, Praktiken und Pläne, die Schutz und Sicherheit für alle unsere Gemeinschaften aufbauen, ohne die Macht und Präsenz einer zunehmend militarisierten Gesetzesvollstreckung zu erhöhen. Unsere Geschichte zeigt, dass die Freiheit und Sicherheit Einzelner von der Freiheit und Sicherheit aller abhängt.

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#6e55ff” expand_text=”Show Hebrew” collapse_text=”Hide Hebrew” ]עקרונות המאבק באנטישמיות, תגובה יהודית פרוגרסיבית ל-״הצהרת ירושלים על אנטישמיות״ (JDA)

אנו מאמינות בעולם בו אנו בטוחות ובעלות ערך—עולם ללא גזענות, ללא אנטישמיות, וללא

 איסלאמופוביה. אנו מסורות יותר מתמיד להגשים את החזון של יצירת עולם של צדק, שוויון, וכבוד לכולן מעצם היותן בנות אדם. בעיקר בימינו, בעוד ממשלות ומפלגות פשיסטיות, גזעניות, ואוטוריטריות צוברות יותר ויותר כוח בעולם. 

אנו כותבות את ההצהרה שלפניכן בעקבות חשש עמוק הנובע מהניסיונות המתמשכים של ממשלת ישראל להטיל האשמות באנטישמיות על פלסטינים ועל אלה הדוגלים בזכויות הפלסטינים. אשמות אותן ממשלת ישראל מטיחה על מנת להתחמק ממתן דין וחשבון על הפרותיה של זכויות אדם ושל המשפט הבינלאומי. לא רק שפעולות אלו משתיקות את קולם של הפלסטינים ובנות בריתן, אלא שהן גם מסכנות את ביטחונם של יהודים ופוגעות במאבק באנטישמיות.

הדוגמה הבולטת ביותר של הקמפיין הזה הוא הניסיון לכפות את ההגדרה הפגומה והמפוקפקת של אנטישמיות שנתבעה על ידי “הברית הבינלאומית להנצחת השואה” (IHRA) על ממשלות, מוסדות ציבוריים, אוניברסיטאות, והחברה האזרחית. הגדרת ה-IHRA לא נועדה להגן על קהילות יהודיות מהעלייה הגואה בפשעי השנאה והגזענות ברחבי העולם. פשעים אלו מבוצעים בעיקר על ידי המאמינים באידיאולוגיית ״העליונות הלבנה״, אך למרות זאת נעשה שימוש בהגדרה של ה-IHRA כנשק שמטרתו לדכא פעילי זכויות אדם וחופש אקדמי. ארגוני חברה-אזרחית וארגוני זכויות אדם פלסטינים וישראלים מכל העולם, וכן אקדמאיות, כותבים, ואקטיביסטיות—כולל אחת מהמחברות הראשונות של הגדרת ה-IHRA לאנטישמיות—גינו את השפעתה האנטי-דמוקרטית והדכאנית. 

תחת הנסיבות הללו, אנחנו מברכות את ״הצהרת ירושלים על אנטישמיות״ (JDA) כתיקון מבורך של ההגדרה הפגומה והמסוכנת של ה-IHRA. אם מוסד כלשהו מאמין שהנו זקוק להגדרה של אנטישמיות, הגדרת ה-JDA מהווה שיפור ניכר על הגדרת ה-IHRA. הגדרת ה-JDA נכתבה ואושרה על ידי החוקרים המובילים בעולם במדעי היהדות. ההגדרה נותנת מקום לדיון, חורטת על דגלה את חופש הביטוי ומפריכה את ההיבטים המטעים ביותר של הגדרת ה-IHRA. יחד עם זאת, תוך כדי הניסיון לתקן את הטענות המטעות של הגדרת ה-IHRA, הגדרת ה-JDA נופלת למלכודת ששמה את נושא ישראל-פלסטין במרכז הדיון על האנטישמיות. במידה וכותבי ההצהרה האמינו שיש להם צורך במענה קפדני להגדרת ה-IHRA, היו הם צריכים לכלול את קולם ונקודת מבטם של פלסטינים במהלך כתיבת המסמך. ללא אלו, המסמך נותר חלקי. ההתמקדות חסרת הפרופורציות בנושא ישראל-פלסטין תורמת להחמרת המישטור של השיח ותורמת להסחת הדעת מהסכנות הממשיות העומדות בפנינו היום כיהודים תחת האיום של הימין הקיצוני ומאמיני אידיאולוגיית ה-״עליונות לבנה״.

אך חשוב מכל, אנו מודעות היטב שהניסיונות להגדיר אנטישמיות אינם תורמים למיגור האנטישמיות במאומה. להגדיר בצורה סטטית כל סוג של גזענות מחליש את היכולת שלנו להיאבק באפליה – מכיוון שזו ומופעיה הרבים משתנים מהקשר להקשר ומרגע לרגע. במקום לנסות להכניס הגדרות של אנטישמיות לתוך החוק, אנו קוראות לאנשי שמאל מכל העולם להתמסר למאבק נגד אנטישמיות, גזענות ודיכוי על שלל צורותיהם.

על מנת ליצור מרחב בטוח וחופשי לכל בנות האדם, כולל יהודים, אנחנו מציעות את העקרונות והצעדים הבאים:

חדלו מלהבחין ולהפריד את האנטישמיות מצורות דיכוי אחרות

מקמו את פועליכם למאבק באנטישמיות בתוך מסגרת מאבק רחבה יותר נגד גזענות ודיכוי מכל סוג. אנטישמיות מוטמעת ומבוססת באידאולוגיית ה-״עליונות לבנה״ והינה חלק ממנגנון של הפרדה ופחד שמטרתו להשאירנו מבודדים ופגיעים. אותו מנגנון בדיוק מופעל על מנת לסמן שחורים, אנשים לא לבנים אחרים, מוסלמים, מהגרים, קהילות ילידיות, ומיעוטים אחרים. ההפרדה של אנטישמיות משאר צורות הדיכוי מתעלמת מהסכנות המרכזיות שעומדות בפנינו תחת אידאולוגיית ה-״עליונות הלבנה״,  מוחקת את החוויה של יהודים שחורים ויהודים לא לבנים אחרים, ומפרקת לחלקיקים מאבק הדורש מאתנו לחבור יחד כדי לנצח. אנו קוראות לפעול מתוך העקרונות המזהים את הדיכוי כתוצר של הצטלבויות מרובות והבנה של צדק כדבר שאינו ניתן לפירוק לחלקים.

אתגרו אידיאולוגיות פוליטיות שמעודדות גזענות, שנאה, ופחד

דחו ואתגרו אידיאולוגיות פאשיסטיות, ימניות-קיצוניות, וכאלו התומכות בלאומנות-לבנה. אידאולוגיות אלו מובילות לאלימות רצחנית. אמונות קונספירטיביות ומסוכנות אלו מופעלות על מנת להפריד ולזרוע פחד בקרב קהילות, וכדי לחזק ולשמר את אידיאולוגיית ה-״עליונות לבנה״.

אל תוותרו לפוליטיקאים ומנהיגים של מוסדות אשר מקדמים ומפיצים אידאולוגיות אלו ובונים את כוחם באמצעות טיפוח אלימות על בסיס אנטישמי, גזעני, איסלאמופובי, ושונא זרים. צרו מרחבים אשר מעודדים וחוגגים את חיי התרבות והדת על שלל היבטיהם. פעלו לטובת מיסוד מדיניות ופרקטיקות אשר מברכות באופן אקטיבי, לא רק מאפשרות פסיבית, מגוון רחב של תרבויות ודתות. ההגמונית הנוצרית הלבנה מעצבת את החברה שרבות מאתנו חיות בה וכתוצאה מכך את חיינו, מערכות היחסים שלנו והמוסדות שלנו. כאשר אנו מגדירות את הקהילות שאינן לבנות או נוצריות כ-״אחרות״, אנו מזינות תהליכים של ניצול, שנאה, ואפליה. האבקו נגד המציאות האלימה הזאת באמצעות בחינה מחודשת של המדיניות והפרקטיקות של הקהילות והארגונים שלכן ובאמצעות בנייה של מרחבים מכילים ליהודים, מוסלמים, סיקים, הינדואיסטים, בודהיסטים, וקהילות דתיות אחרות. צרו מרחבים שבהם הם יוכלו לשגשג ולהרגיש שייכות.

 הפכו את המאבק בכל צורות הגזענות והאפליה למדיניות ופרקטיקה יומיומית

הפכו את המאבק נגד הגזענות, את הקבלה של כל הדתות, ואת חזון השוויון החברתי לעמודי התווך של כל הגדרת מדיניות וקבלת החלטות—בארגונים, מוסדות, וחקיקה. עד שהחברה שלנו לא תעבור טרנספורמציה מלאה ותגיע למצב שהגזענות והאנטישמיות מוגרו לחלוטין, נותר באחריותנו לייצר מרחבים פתוחים המושרשים בחיי היומיום שלנו, שמטרתם לייצר יוזמות חינוכיות, תכניות לימוד, ומסגרות ידע אנטי-גזעניות. אם לא נהפוך את המאבק ב-״עליונות לבנה״, כולל גזענות נגד שחורים, אנטישמיות, ואיסלאמופוביה לחלק אינטגרלי בחיי היומיום שלנו, לעולם לא נממש את החזון של עתיד צודק יותר.

אכפו את הביטחון דרך סולידריות, ולא דרך חוק ושיטור

עמדו בפני הקריאות להגיב לאלימות נגד יהודים באמצעות הגברת הנוכחות המשטרתית בחיינו. הגברת השיטור תפגע בקהילות המוחלשות ביותר בקרבנו, כולל יהודים לא-לבנים. במקום זה, השקיעו באסטרטגיות ופרקטיקות הבונות ביטחון והגנה לכל הקהילות שלנו, ללא הגברת הכוח והנוכחות של כוחות שיטור שהופכים ליותר ויותר מיליטריסטיים. ההיסטוריה שלנו מוכיחה שחופש וביטחון לכל אחת מאתנו תלוי בחופש ובביטחון של כולנו.

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#6e55ff” expand_text=”Show Portguese” collapse_text=”Hide Portuguese” ]Princípios para desmantelar o anti-semitismo
Uma Resposta Judaica Progressiva à Declaração de Jerusalém

Acreditamos em um mundo onde todos estejamos seguros e amados – um mundo sem racismo, sem antissemitismo e sem islamofobia. À medida que governos e partidos políticos fascistas, racistas e autoritários acumulam cada vez mais poder em todo o mundo, estamos mais comprometidos do que nunca com o trabalho de construir um mundo onde a justiça, a igualdade e a dignidade sejam concedidas a todas as pessoas, sem exceção.

Escrevemos esta declaração com grande preocupação sobre as contínuas tentativas do governo israelense de evitar a responsabilização por seus abusos de direitos humanos e violações do direito internacional, lançando acusações de antissemitismo contra palestinos e aqueles que defendem os direitos dos palestinos. Isso não apenas silencia os palestinos e seus defensores, mas também coloca em risco a segurança dos judeus e a luta para desmantelar o antissemitismo.

O exemplo mais proeminente desta campanha perigosa é a tentativa de impor a falha e altamente desacreditada definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA) a governos, instituições públicas, universidades e sociedade civil. A definição da IHRA não foi elaborada para proteger as comunidades judaicas da crescente intolerância e ataques racistas que enfrentamos, predominantemente por supremacistas brancos. Em vez disso, tem sido empregada em muitos países como um cassetete para suprimir ativismos e a liberdade acadêmica. Muitas organizações palestinas, israelenses, de direitos humanos e da sociedade civil de todo o mundo, bem como acadêmicos, escritores e ativistas, incluindo um dos autores originais da IHRA, condenaram o seu impacto antidemocrático e repressivo.

Nesse contexto, acolhemos a Declaração de Jerusalém sobre o Antisemitismo (JDA) como uma correção útil para a definição perigosamente falha da IHRA. Se uma instituição acredita que precisa de uma definição, a Declaração de Jerusalém é um substituto muito aprimorado para o IHRA. Elaborado e aprovado por muitos dos mais proeminentes estudiosos judeus do mundo, ele abre espaço para o debate, defende a liberdade de expressão e refuta os aspectos mais enganosos da definição da IHRA. No entanto, ao tentar remediar as afirmações mentirosas da definição da IHRA, a JDA cai na armadilha de situar Israel-Palestina no centro das conversas sobre o antissemitismo. Se os redatores exigiram esse escrutínio especial para responder plenamente à IHRA, eles deveriam ter incluído perspectivas e análises de representantes palestinos na formulação do documento, sem as quais a JDA permanece incompleta. Este foco desproporcional corre o risco de contribuir para o policiamento intenso do discurso sobre Israel-Palestina, e desviar a atenção dos perigos reais que enfrentamos hoje como judeus vindos de supremacistas brancos e da extrema direita.

Sobretudo, estamos perfeitamente cientes de que definir o antissemitismo não faz o trabalho de desmantelar o antissemitismo. Legislar uma definição estática para qualquer forma particular de intolerância enfraquece os esforços de nossa sociedade para combater a discriminação em diferentes contextos e ao longo do tempo. Em vez de tentar codificar as definições de antissemitismo, apelamos aos progressistas de todo o mundo que se comprometam a desmantelá-lo ao lado de todas as formas de opressão e intolerância. Para criar segurança e liberdade para todas as pessoas, incluindo os judeus, oferecemos estes princípios e etapas práticas:

 1. Não isole o anti-semitismo de outras formas de opressão.

Situe o seu trabalho para desmantelar o antissemitismo no interior da luta mais ampla contra todas as formas de racismo e opressão. O antissemitismo está embutido na supremacia branca e é parte da máquina de divisão e medo usada para nos manter isolados e vulneráveis – a mesma máquina que é usada para atingir negros e outras pessoas de cor, populações que são muçulmanas, imigrantes, indígenas e outros. Isolar o antissemitismo ignora as ameaças centrais enfrentadas por essas comunidades sob a supremacia branca, apaga as experiências vividas de judeus negros e outros judeus de cor, e atomiza uma luta que deve ser unida para ter sucesso. Aja com base nos princípios de que a opressão é interseccional e que a justiça é indivisível.

 1. Desafie as ideologias políticas que fomentam o racismo, o ódio e o medo.

Recuse e desafie ideologias fascistas, nacionalistas brancos e de extrema direita que levam à violência assassina. Essas crenças conspiratórias e perigosas são utilizadas para dividir e semear o medo entre as comunidades e para reforçar e manter a supremacia branca. Não ceda terreno para os líderes, instituições e políticos que promovem essas ideologias e ganham poder por meio da criação de anti-semitismo, racismo, islamofobia e xenofobia violentos.

 1. Crie ambientes que afirmam e celebram todas as expressões culturais e religiosas. 

Estabeleça políticas e práticas que ativamente abraçam, não apenas toleram, a diversidade cultural e religiosa. A hegemonia cristã branca estrutura muitas das nossas sociedades, vidas, relações e instituições. Ao enquadrar todas as comunidades que não são brancas e cristãs como o “Outro”, isso alimenta exploração, ódio e discriminação. Combata essa realidade nociva por meio da avaliação das políticas da sua comunidade e organização e também pela construção espaços afirmativos e inclusivos onde judeus, muçulmanos, sikh, hindus, budistas e todas as outras comunidades de fé possam prosperar e pertencer.

 1. Promova o desmonte de todas as formas de racismo e intolerância em políticas e práticas diárias. 

Estabeleça a justiça racial, a inclusão religiosa e a equidade social como pilares centrais para a elaboração de políticas e a tomada de decisão em organizações, instituições e legislações. Até que toda a nossa sociedade seja transformada ao ponto no qual racismo e antissemitismo sejam verdadeiramente erradicados, cabe a nós criar espacos abertos, enraizados no tecido social da prática cotidiana, à iniciativas educacionais, currículos e contextos antirracistas. Se nós não fizermos o desmonte da supremacia branca, incluindo o racismo anti-negro, antissemitismo e islamofobia, uma parte de nosas práticas cotidianas, nunca alcançaremos o futuro justo que desejamos.

 1. Pratique segurança por meio da solidariedade ao invés da polícia. 

Resista responder à violência contra a população judaica por meio do aumento da presença policial. Aumentar o policiamento irá prejudicar alguns dos integrantes mais vulneráveis de nossas comunidades, incluindo pessoas de cor judias. Ao invés disso, priorize estratégias, práticas e planos que construam proteção e segurança para todas as comunidades sem aumentar o poder e a presença de forças policiais cada vez mais militarizadas. A nossa história mostra que liberdade e segurança para qualquer um de nós depende da liberdade e segurança de todos nós.

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#6e55ff” expand_text=”Show Spanish” collapse_text=”Hide Spanish” ]Creemos en un mundo donde todos podamos vivir con seguridad y respeto, un mundo sin racismo, sin antisemitismo y sin islamofobia. Mientras gobiernos y partidos políticos fascistas, racistas y autoritarios acumulan poder alrededor del mundo, estamos más comprometidos que nunca a la labor de construir un mundo en donde la justicia, la igualdad y la dignidad sean garantizadas a todas las personas sin excepción.

Escribimos esta declaración con la urgente preocupación por los continuos esfuerzos del gobierno Israelí para evadir su responsabilidad por los abusos a los derechos humanos y las violaciones a la legalidad internacional a través de las acusaciones de antisemitismo contra Palestinos y contra aquellos que abogan por los derechos de los Palestinos. Esta práctica no solamente silencia a Palestinos y activistas, sino que además pone en peligro la seguridad de la comunidad Judía y la lucha para desmantelar el antisemitismo. 

El ejemplo más prominente de esta peligrosa campaña es el intento de la Alianza Internacional por la Remembranza del Holocausto (IHRA en inglés) de imponerle su objetable y ampliamente desacreditada definición de antisemitismo a gobiernos, instituciones publicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. La definición IHRA no está diseñada para proteger a las comunidades judías de la creciente intolerancia y ataques racistas que enfrentamos, primordialmente perpetrados por supremacistas blancos, sino que ha sido usada en muchos países como una mordaza para suprimir la expresión política y la libertad académica. Numerosas organizaciones Palestinas, Israelíes, cívicas y de derechos humanos en todo el mundo, además de académicos, escritores y activistas, incluyendo uno de los autores originales de la definición IHRA, han condenado el efecto represivo y antidemocrático de esta campaña.   


En este contexto, vemos con buenos ojos la Declaración de Jerusalén sobre Antisemitismo (JDA en Ingles) como una corrección útil a la peligrosamente errónea definición IHRA. Si alguna institución siente que necesita una definición, la Declaración de Jerusalén es significativamente mejor a la IHRA. Elaborada y avalada por un alto número de los expertos en estudios judaicos más prominentes, la JDA abre el espacio para el debate, promueve la libertad de expresión, y refuta los aspectos más engañosos de la IHRA. Sin embargo, en el intento de remediar las falsas aserciones de la IHRA, la JDA cae en la trampa de situar el tema de Israel-Palestina en el centro de la conversación sobre antisemitismo. Si los elaboradores necesitaban ese escrutinio especial para responder plenamente al IHRA, entonces debieron haber incluido perspectivas y análisis representativos de Palestinos en la elaboración del documento, sin la cual la JDA permanece incompleta. Este enfoque desproporcionado arriesga contribuir en la intensa censura del debate sobre Israel y Palestina, distrayendo de los riesgos reales que como Judíos enfrentamos hoy en día de supremacistas blancos y la extrema derecha.


Más importante aún, estamos al tanto de que definir el antisemitismo no es lo mismo que hacer el trabajo de desmantelar el antisemitismo. Legislar una definición estática para cualquier tipo de intolerancia debilita los esfuerzos de nuestra sociedad para combatir la discriminación a través de varios contextos y periodos distintos. En vez de intentar de codificar definiciones de antisemitismo, llamamos a que progresistas en todo el mundo se comprometan a desmantelarlo, junto con todas las otras formas de opresión e intolerancia. Para crear seguridad y libertad para todas las personas, incluyendo personas Judías, ofrecemos estos principios y pasos a tomar: 


No aislen el antisemitismo de otras formas de opresión.
Sitúen su trabajo en desmantelar el antisemitismo dentro de una amplia lucha contra todas las formas de racismo y opresión. El antisemitismo está inserto en el supremacismo blanco, y es parte de una maquinaria de división y miedo utilizado para mantenernos separados y vulernables, la misma maquinaria utilizada para atacar personas afro-descendientes, y otra gente de color, personas musulmanas, inmigrantes, comunidades indígenas y otros. Aislar el antisemitismo ignora las amenazas centrales que enfrentan estas comunidades bajo la supremacía blanca, invisibiliza las experiencias vividas por Judíos afro-descendientes y otros judíos de color, y atomiza una lucha que requiere la unidad para ser exitosa. Actúen bajo el principio de que la opresión es interseccional y que la justicia es indivisible.

Desafíen a las ideologías políticas que fomentan el racismo, el odio y el miedo.
Rechacen y desafíen el fascismo, el nacionalismo blanco y las ideologías de extrema derecha que han generado violencia asesina. Estas creencias conspirativas y peligrosas son utilizadas para dividir y fomentar el miedo en la comunidad y reforzar y mantener el supremacismo blanco. No cedan terreno a los líderes, instituciones y políticos que promuevan esas ideologías y ganan poder engendrando violencia antisemita, racista, islamofóbica y xenofóbica.
Creen entornos que afirmen y celebren todas las expresiones culturales y religiosas. Instituyan normas y prácticas que abracen, y no solo toleren, la diversidad cultural y religiosa. Al conceptualizar a las comunidades que no son blancas y cristianas en un “otro”, se alimentan la explotación, el odio y la discriminación. Confronten esta dañina realidad evaluando las prácticas de su comunidad u organización y construyendo espacios inclusivos y acogedores, donde personas judías, hindúes, musulmanas, sikh, budistas y de todas las comunidades religiosas puedan prosperar y pertenecer.

Transformen tanto en normas como en prácticas diarias la labor de desmantelar todas las formas de racismo e intolerancia.
Establezcan la justicia racial, la inclusión religiosa y la equidad social como los pilares centrales para determinar normas y tomar decisiones, en organizaciones, instituciones y legislación. Hasta que la sociedad completa sea transformada al punto donde el racismo y el antisemitsmo sean verdaderamente erradicados, depende de todos nosotros crear espacios abiertos, arraigados en el tejido de la práctica diaria, para desarrollar iniciativas educacionales, curriculums y marcos conceptuales que sean anti-racistas. Si es que no hacemos el desmantelar el supremacismo blanco, incluyendo el racismo anti-negro, el antisemitismo y la islamofocbia, una parte de nuestras vidas cotidianas, nunca loraremos el futuro justo que deseamos.

Practiquen la seguridad a través de la solidaridad, y no las fuerzas de orden público.Resistan llamados a responder a la violencia contra personas judías con el incremento de presencia policial. Aumentar la presencia policial hará daño a los miembros más vulnerables de nuestras comunidades, incluyendo personas judías de color. En vez de eso, inviertan en estrategias, prácticas y planes que construyan protección y seguridad para todas nuestras comunidades, sin incrementar el poder y presencia de fuerzas de orden, las cuales han ido militarizandose paulatinamente. Nuestra historia demuestra que la seguridad y libertad para cualquiera de nosotros depende de la libertad y seguridad de todos.

[/bg_collapse]

Arabic coming soon.


We believe in a world where we are all safe and cherished—a world without racism, without antisemitism, and without Islamophobia. As fascist, racist, and authoritarian governments and political parties increasingly amass power around the world, we are more committed than ever to the work of building a world where justice, equality, and dignity are accorded to all people without exception.

We write this statement with urgent concern about the ongoing attempts of the Israeli government to evade accountability for its human rights abuses and violations of international law by levying accusations of antisemitism at Palestinians and those who advocate for Palestinian rights. Not only does this silence Palestinians and their advocates, but it also jeopardizes Jewish safety and the struggle to dismantle antisemitism.

The most prominent example of this dangerous campaign is the attempt to impose the flawed and widely discredited International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) working definition of antisemitism on governments, public institutions, universities, and civil society. The IHRA definition is not designed to protect Jewish communities from the rising bigotry and racist attacks we face, predominantly carried out by white supremacists. Instead, it has been employed in many countries as a bludgeon to suppress advocacy and academic freedom. Scores of Palestinian, Israeli, civil society, and human rights organizations from across the globe, as well as academics, writers, and activists—including one of the IHRA’s original authors—have condemned its anti-democratic and repressive impact.

In this context, we welcome the Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) as a useful corrective to the dangerously flawed IHRA definition. If an institution believes it needs a definition, the Jerusalem Declaration is a vastly improved replacement for the IHRA. Drafted and endorsed by many of the world’s most preeminent Jewish studies scholars, it opens space for debate, champions freedom of speech, and refutes the most misleading aspects of the IHRA definition. However, in attempting to remedy the deceptive claims of the IHRA definition, the JDA falls into the trap of situating Israel-Palestine at the centre of conversations about antisemitism. If the drafters required this special scrutiny to respond fully to IHRA, then they should have included representative Palestinian perspectives and analyses in shaping the document, without which the JDA remains incomplete. This disproportionate focus risks contributing to the intense policing of discourse on Israel-Palestine, and distracting from the real dangers we face as Jews today from white supremacists and the far-right.

Most importantly, we are acutely aware that defining antisemitism does not actually do the work of dismantling antisemitism. Legislating a static definition for any particular form of bigotry weakens our society’s efforts to combat discrimination across different contexts and over time. Instead of trying to codify definitions of antisemitism, we call on progressives around the world to commit to dismantling it alongside all forms of oppression and bigotry. To create safety and freedom for all people, including Jewish people, we offer these principles and practical steps:

 1. Do not isolate antisemitism from other forms of oppression.
  Situate your work to dismantle antisemitism within the broader struggle against all forms of racism and oppression. Antisemitism is embedded in white supremacy, and is part of the machinery of division and fear used to keep us isolated and vulnerable—the same machinery that is used to target Black people and other people of color, people who are Muslim, immigrants, Indigenous communities, and others. Isolating antisemitism ignores the central threats faced by these communities under white supremacy, erases the lived experiences of Black Jews and other Jews of color, and atomizes a struggle that must be united to succeed. Act from the principles that oppression is intersectional and that justice is indivisible.
 2. Challenge political ideologies that foment racism, hate, and fear.
  Refuse and challenge fascist, white nationalist, and far-right ideologies leading to murderous violence. These conspiratorial and dangerous beliefs are wielded to divide and sow fear across communities, and to reinforce and maintain white supremacy. Cede no ground to the leaders, institutions, and politicians who promote these ideologies and gain power by breeding violent antisemitism, racism, Islamophobia, and xenophobia.
 3. Create environments that affirm and celebrate all expressions of cultural and religious life.
  Institute policies and practices that actively embrace, not just tolerate, cultural and religious diversity. White Christian hegemony structures many of our societies, lives, relationships, and institutions. By framing all communities that are not white and Christian as the “other,” this feeds exploitation, hatred, and discrimination. Push back on this harmful reality by assessing your community or organization’s policies and building affirming, inclusive spaces where Jewish, Muslim, Sikh, Hindu, Buddhist and all other faith communities can thrive and belong.
 4. Make undoing all forms of racism and bigotry both policy and daily practice.
  Establish racial justice, religious inclusion, and social equity as central pillars for setting policy and making decisions—in organizations, institutions, and legislation. Until our entire society is transformed to the point where racism and antisemitism are truly eradicated, it is up to all of us to create open spaces, rooted in the fabric of daily practice, for anti-racist educational initiatives, curriculums, and frameworks. If we do not make undoing white supremacy, including anti-Black racism, antisemitism and islamophobia, a part of our daily lives, we will never achieve the just future we want.
 5. Practice safety through solidarity, not law enforcement.
  Resist calls to respond to violence against Jewish people by increasing police presence. Increased policing will harm some of the most vulnerable members of our communities, including Jewish people of color. Instead, invest in strategies, practices, and plans that build protection and safety for all our communities, without increasing the power and presence of increasingly militarized law enforcement. Our history shows that freedom and safety for any of us depends on freedom and safety for all of us.

Signed by:

Jewish Voice for Peace (US)
Independent Jewish Voices (Canada)
Manchester Jewish Action for Palestine (UK)
Jewish Liberation Theology Institute (Canada)
Sh’ma Koleinu – Alternative Jewish Voices (New Zealand)
Boycott from Within (Israeli citizens for BDS)
Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East (Germany)
Jews against the Occupation (Australia)
French Jewish Peace Union (Union Juive Française pour la Paix) (France)
Jews Say No! (USA)
Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (France)
International Jewish Anti-Zionist Network
Een Andere Joodse Stem – Another Jewish Voice (Flanders, Belgium)
Scottish Jews Against Zionism (Scotland)
As the Spirit Moves Us (a Jewish Justice organization)
Tikkun Olam Chavurah
United Jewish People’s Order (Canada)

Get

the Wire

Stay up to date on the most important news from Palestine and the Palestine solidarity movement, and receive action alerts and invitations to online events.